دپارتمان پوست و مو

بخش پوست و مو

متخصص پوست و مو و فوق تخصص زیبایی

بخش قلب و عروق

متخصص داخلی و فوق تخصص قلب و عروق

بخش مغز و اعصاب

متخصص نورولوژی [ داخلی مغز و اعصاب] و فوق مغز

بخش ارتوپدی

متخصص ارتوپدی ، درمان شکستگی و مشکلات ارتوپدی