دکتر حبیب اله خلج هدایتی متخصص ارتوپدی

متولد شهر تهران ودر سال ۱۳۴۲ هستند. ایشان مقاطع دبستان، راهنمایی و دبیرستان خود را با نمرات عالی در تهران طی نموده ودر سال ۱۳۶۵ با رتبه ۱۲ کنکور سراسری وارد دانشکده پزشکی دانشگاه تهران برای طی دوره دکتری عمومی شدند.

پس از طی دوره عمومی در دوره تخصصی دانشگاه علوم پزشکی ایران و در رشته ارتوپدی (جراح استخوان ومفاصل) پذیرفته شده و به دلیل برتر بودن نمرات آزمون جهت طی دوره تخصصی در بیمارستان شفا یحیائیان (برترین مرکز آموزش دستیاری ارتوپدی در ایران) پذیرفته شدند.

ایشان پس از خاتمه دوران دستیاری واخذ مدرک تخصصی با رتبه برتر مشغول به مداوای بیماران میشوند و موفقیت های بیشماری در زمینه تعویض مفاصل زانو ولگن و درمان شکستگی ها وسایر بیماری های ارتوپدی در طی ۲۵ سال گذشته داشته اند.

مروری سریع بر دستاوردهای دکتر حبیب اله خلج هدایتی

رتبه دو رقمی کنکور در سال ۶۵

پذیرفته شدن در دکتری عمومی در سال ۶۵

پذیرفته شدن در دوره دستیاری به عنوان پزشک ممتاز در بیمارستان شفا یحیائیان

درمان تعداد بیشماری از بیماران در زمینه تعویض مفسل زانو و لگن

درمان شکستگی